Testament de Francesc Ferrer i Guàrdia

7 downloads

[subtítol] Còpia notarial del Testament de Francesc Ferrer i Guàrdia, expedida per Ángel Martínez Sarrión, Archivero General de Protocolos del Distrito Notarial de Barcelona.

Autor: Francesc Ferrer i Guàrdia

Format: p.16

Registre: FG-0189

Còpia notarial del testament de Ferrer i Guàrdia, que fou dictat la matinada del 13 d'octubre de 1909 davant el notari de Barcelona Ricard Permanyer Ayats al Castell de Montjuïc.