imatge_cdj.jpg

El Centre de Documentació Juvenil vol ser un espai de referència en temes relatius a la joventut i les polítiques públiques. A més, vol esdevenir una eina de documentació per les entitats del Moviment Laic i Progressista i per a qualsevol associació o persona interessada en l'estudi i la investigació sobre els joves i el seu entorn.

Llibres, estudis, informes o ponències no publicades formen part del fons documental que comprèn actualment més de 2.000 llibres, 4.700 documents i diverses col·leccions de publicacions periòdiques.

El Centre de Documentació Juvenil s'organitza a partir d’una classificació temàtica amb els següents eixos:

 1. Polítiques de joventut
 2. Estudis sobre la joventut
 3. Ciències socials
 4. Participació democràtica
 5. Cohesió social
 6. Educació
 7. Educació en el lleure
 1. Treball
 2. Habitatge
 3. Salut i sexualitat
 4. Cultura, valors i creences
 5. Família i formes de convivència
 6. Accés a la informació
 7. Administració pública

Seguint aquesta estructura, el Centre de Documentació es divideix en 3 col·leccions:

a) Bibliogràfica: recull llibres, estudis i monografies
b) Documental: documents de treball, articles, materials no publicats...
c) Publicacions periòdiques: col·leccions de les revistes més importants relacionades amb temes de joventut i educació