Novetats

Amb la voluntat de donar el màxim de difusió i preservar el fons documental, la Biblioteca Ferrer i Guàrdia a anat posant en format digital documents originals de Ferrer, llibres de l’Escola Moderna i alguns documents històrics relacionats.

Durant el 2015, el nostre Arxiu Digital ha tingut un nou impuls amb la digitalització de nous materials. Això ha estat possible gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Entre els documents digitalitzats es troben material de primera mà sobre l'Escola Moderna com notícies, articles sobre el seu pensament, fotografies. Les publicacions digitalitzades són:

-          Evolución de Digitalitzacionslos Mundos. Pulicaciones de la Escuela Moderna, Barcelona, 1904.

-          Patriotismo y colonización. Publicaciones de la Escuela Moderna. Barcelona, 1904.

-          Las aventuras de Nono. Casa Editorial Mauci.

-          Humanidad del porvenir. Publicaciones de la Escuela Moderna. Barcelona, 1906.

-          Floreal. Publicaciones de la Escuela Moderna. Barcelona, 1906.

Tot aquest material es suma a un ampli catàleg de documents, revistes i fotografies que majoritàriament comprenen el període de 1900 al 1915, i el posem al servei d'investigadors i estudiants que vulguin aprofundir en la pedagogia de principis del s. XX. La digitalització d'aquest material ens dona la possibilitat, a més, de difondre'l molt més enllà de les nostres fronteres, ja que Ferrer i Guàrdia és un personatge que desperta un gran interès arreu del món.

Pots consultar a la nostra web els documents de que disposem, i per accedir a descarregar-los només cal que ens ho demanis:
http://biblioteca.ferrerguardia.org