folder La Huelga General

El 15 de novembre de 1901 surt a Barcelona (Catalunya) el primer número de La Huelga General. Periódico Libertario. Fundat i finançat pel pedagog anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia, va ser dirigit per Ignasi Clarià i el publicava clandestinament Batllon en una editorial catòlica. En principi sortia cada deu dies, però a partir del número 8 va ser quinzenal, i es van publicar 21 números fins al 20 juliol de 1903, quan la redacció es va embarcar en el projecte del diari Tierra y Libertad. Entre febrer de 1902 i gener de 1903 no es va publicar perquè va ser suspesa per les autoritats arran de la vaga general de febrer de 1902, que va acabar amb sis mort, i on Clarià mateix va ser greument ferit.

El periòdic feia publicitat de la tàctica de la vaga general com a mitjà per aconseguir la revolució social i va ser molt perseguit per subversiu, patint Clarià diversos processos i empresonaments. Hi van publicar articles habitualment a més de Ferrer i Guàrdia --que signava sota el seu pseudònim maçònic Cero--, Anselmo Lorenzo i José López Montenegro; també van col·laborar Bonafulla, Castellote, Salvochea, Reclus, Tárrida, Robin, Claramunt, Conelissen, Grave, Hamon, Kropotkin, Malato, Mella, Nieuwenhuis, Pert, Parf-Javal, Soledad Gustavo, Tailhade, etc.

L'1 de desembre de 1901, Ferrer i Guàrdia va escriure una carta a Kropotkin anunciant-li el pagament d'un article, carta que constitueix l'únic manuscrit de Ferrer on es comprova la seva connexió amb aquesta publicació. A més a més el periòdic va editar una col·lecció de 14 fullets monogràfics, «Biblioteca de La Huelga General», dedicats a difondre els postulats i les tàctiques del sindicalisme revolucionari francès teoritzades per Fernand Pelloutier, amb obres de Lorenzo, Pert, Robin i Reclus, entre d'altres. Per l'octubre de 1904 va reaparèixer clandestinament un únic número, editat pretesament a París, però probablement imprès a Barcelona, amb un caràcter «exclusivament revolucionari d'acció» i que apel·lava al magnicidi i a la destrucció total de la societat existent, i on tots els articles anaven sense signar.

En 1910 Anselmo Lorenzo va recopilar els editorials escrits per Ferrer i Guàrdia en un fullet reivindicatiu titulat Ferrer y la huelga general. En 1975 es va publicar una edició facsímil de la col·lecció prologada per Diego Abad de Santillán.

Documents

La Huelga General. Periodico Libertario. No 1

76 downloads

Exemplar de:

La huelga general, I año, número 1, 15 de noviembre de 1901

Notes:

Cero: “La Propiedad y los Anarquistas. Locos y razonables”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 10

53 downloads

Exemplar de:

La huelga general, II año, número 10, 15 de febrero de 1902

Notes:

Cero: “Los republicanos no son revolucionarios; sólo la huelga general hará la Revolución”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 11

39 downloads

Exemplar de:

La huelga general, II año, número 11

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 12

31 downloads

Exemplar de:

La huelga general, I año, número 12

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 13

39 downloads

Exemplar de:

La huelga general, II año, número 13, 20 de febrero de 1903

Notes:

Cero: “Preparando la huelga revolucionaria”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 14

38 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 14, 5 de marzo de 1903

Notes:

Cero: “A las sociedades de resistencia”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 15

34 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 15, 20 de marzo de 1903

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 16

35 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 16, 5 de abril de 1903

Notes:

Cero: “A las sociedades de resistencia”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 17

26 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 17, [1903]

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 18

28 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 18, [1903]

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 19

29 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 19, [1903]

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 2

48 downloads

Exemplar de:

La huelga general, I año, número 2, 25 de noviembre de 1901

Notes:

Cero: “Dios ó el Estado: NO. La Huelga General: SÍ”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 20

30 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 20, [1903]

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 21

34 downloads

Exemplar de:

La huelga general, III año, número 21, 20 de juliol de 1903

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 3

43 downloads

Exemplar de:

La huelga general, I año, número 3, 5 de diciembre de 1901

Notes:

Cero: “La Huelga General enriquecerá á los pobres sin empobrecer á los ricos”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 4

32 downloads

Exemplar de:

La huelga general, I año, número 4, 15 de diciembre de 1901

Notes:

 

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 5

38 downloads

Exemplar de:

La huelga general, I año, número 5, 25 de diciembre de 1901

Notes:

Cero: “Primero regional; después, veremos”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 6

34 downloads

Exemplar de:

La huelga general, II año, número 6, 5 de enero de 1902

Notes:

Cero: “¿Habrá sangre? – Sí; mucha”

Referència: fg-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 7

38 downloads

Exemplar de:

La huelga general, II año, número 7, 15 de enero de 1902

Notes:

Cero: “A parlamentar con gobernadores: NUNCA. A exigirles la devolución de presos: SIEMPRE”

Referència: FG-0387

La Huelga General. Periodico Libertario. No 8

40 downloads

Exemplar de:

La huelga general, II año, número 8, 25 de enero de 1902

Notes:

Cero: “La Coacción siempre viene de arriba, por la Huelga General vendrá de abajo”

Referència: FG-0387