folder Publicacions i Documents

Amb la voluntat de donar el màxim de difusió i preservar el fons documental, la Biblioteca a anat posant en format digital els documents originals de les donacions (tant de Ferrer com de Galcerán) així com alguns llibres de l’Escola Moderna, documents relacionats i les actes dels dos processos contra Ferrer.

Pots consultar a la web de quins documents disposem i fer-nos la demanda.

Categories