Química de la cuestión social : Organismo científico de la revolución (vol II)

29 downloads

Química de la cuestión social : Organismo científico de la revolución (vol II)

Química de la cuestión social : Organismo científico de la revolución (vol II)

Autor: Teobaldo Nieva

Editorial: José Medico Editor

Any: 1906

Format: 211 p.

Notes: Nieva defensa les idees anarco-colectivistes. Ell va ser un dels màxims representats d'aquest corrent anarco-colectivista en les últimes dècades del segle XIX. Aquest corrent va perdre influència davant el corrent anarco-comunista kropotkinià

Registre: R-0038-2