Índex de l`article

A l'Hemeroteca disposem de 47 col·leccions de revistes i publicacions periòdiques de lliure accés per ser consultades.

D'aquest fons en destaquen col·leccions pràcticament completes de revistes com L'Ave i GUIX, elements d'acció educativa (ambdues des de 1977) o Cuadernos de Pedagogía (1975). A més d'algunes publicacions d'entitats escoltes dels anys 60 i 70, també trobareu la majoria de números de les revistes de plataformes d'entitats juvenils com el Consejo de la Juventud de España (CJE) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Pots consultar quines revistes tenim i el període aproximat que comprenen. Les trobaràs ordenades segons la aquestes temàtiques:

  • Associacionisme Juvenil
  • Educació
  • Història
  • Joventut
  • Entitats MLP
  • Política i Societat

Associacionisme Juvenil

CIRCULAR A LES GUIES I CAPS (Germanor de Noies Guies)
Inici:    1960
Final:   1970

CJE (Consejo de la Juventud de España)
Inici:    1997 (núm. 4)
Final:   Actualitat

DEBAT JUVENIL (CNJC)
Inici:    1981 (núm. 2)
Final:   Actualitat

DIARI de la FUND. CAT. ESPLAI (Fund. Cat. de l'Esplai)
Inici:    2003 (núm. 30)
Final:   Actualitat

DIARIO de la FUND. ESPLAI (Fund. Cat. de l'Esplai)
Inici:    2003 (núm. 5)
Final:   Actualitat

EC i L'Eina (Escoltes Catalans)
Inici:    1977
Final:   Actualitat

EL CORREU (Minyons i Guies St. Jordi de Cat.)
Inici:    1980 (núm. 1)
Final:   2001 (núm. 45)

ESTRIS (Escola de l'Esplai)
Inici:    1991 (núm. 49)
Final:   1998 (núm. 101)

L'ASSOCIACIÓ (Aj. de Barcelona - Torre Jussana)
Inici:    1990 (núm. 2)
Final:   1999 (núm. 13)


 

Educació

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA
Inici:    1975 (núm. 1)
Final:   Actualitat

DOCÈNCIA (USTEC-STE'S)
Inici:    2004 (núm. 20)
Final:   Actualitat

EDUCACIÓN (Ministerio de Educación de Cuba)
Inici:    1975 (núm. 18)
Final:   1981 (núm. 40)

GUIX, elements d'acció educativa
Inici:    1977 (núm. 0)
Final:   Actualitat

INFANCIA Y APRENDIZAJE
Inici:    1978 (núm. 4)
Final:   1988 (núm. 44)

PERSPECTIVA ESCOLAR (Rosa Sensat)
Inici:    1975 (núm. 1)
Final:   1986 (núm. 108)

REVISTA DE EDUCACIÓN (MEC)
Inici:    1975 (núm. 236)
Final:   1986 (núm. 280)

REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA (Inst. de pedag. del CSIC)
Inici:    1975 (núm. 129)
Final:   1986 (núm. 174)


 

Història

CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Univ. Complutense Madrid)
Inici:    1999 (núm. 21)
Final:   Actualitat

L'AVENÇ
Inici:    1977 (núm. 1)
Final:   Actualitat


 

Joventut

Revista de Estudios DE JUVENTUD (INJUVE)
Inici:    1970 (núm. 30)
Final:   Actualitat

ENTREJÓVENES (Diomira)
Inici:    1985 (núm. 1)
Final:   Actualitat

PAPERS DE JOVENTUT (Diomira)
Inici:    1982 (núm. 1)
Final:   Actualitat

PROTAGONISTES, JA! (Diomira)
Inici:    2000 (núm. 3)
Final:   Actualitat

SIPAJ, BUTLLETÍ
Inici:    1980 (núm. 38)
Final:   1996 (núm. 193)


 

Entitats MLP

Espai de Llibertat (Fundació Ferrer i Guàrdia)
Inici:    1996 (núm. 1)
Final:   Actualitat

Infojove (Ass. de Casals i Grups de Joves de Catalunya)
Inici:    2006 (núm. 39)
Final:   Actualitat

PERSPECTIVA AMBIENTAL (Fundació Terra / Rosa Sensat)
Inici:    1995 (núm. 1)
Final:   Actualitat

TERCER SEGONA (Esplac)
Inici:    1994
Final:   Actualitat


Política i Societat

AJOBLANCO
Inici:    1976 (núm. 16)
Final:   1980 (núm. 53)

BARCELONA SOCIETAT (Benestar Social - Aj. BCN)
Inici:    1993 (núm. 1)
Final:   Actualitat

CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
Inici:    1990 (núm. 2)
Final:   2000 (núm. 103)

COMPARTIR (Fundació Espriu)
Inici:    1991 (núm. 1)
Final:   Actualitat

CUADERNOS "CENTRO DE FUNDACIONES"
Inici:    1985 (núm. 25)
Final:   Actualitat

DEBAT NACIONALISTA (Fundació CDP)
Inici:    1996 (núm. 28)
Final:   Actualitat

EL VIEJO TOPO
Inici:    1976 (núm. 1)
Final:   1981 (núm. 60)

ELKARRI
Inici:    2003 (núm. 97)
Final:   Actualitat

ESPACE DE LIBERTÉS
Inici:    1990 (núm. 178)
Final:   Actualitat

FRC. Revista de debat polític
Inici:    2000 (núm. 1)
Final:   Actualitat

ILLACRUA
Inici:    1997 (núm. 50)
Final:   Actualitat

LE LIBRE PENSEUR (Ass. Vaudoise de la Libre Pensée)
Inici:    1989 (núm. 63)
Final:   Actualitat

NOUS HORITZONS (Fundació Nous Horitzons)
Inici:    2002 (núm. 165)
Final:   Actualitat

ORIFLAMA
Inici:    1967 (núm. 63)
Final:   1972 (núm. 125)

POLÉMICA
Inici:    1995 (núm. 56)
Final:   Actualitat

PUNTO Y HORA de Euskal Herria
Inici:    1978 (núm. 118)
Final:   1987 (núm. 474)

QUADERN de les idees, les arts i les lletres (Fundació ARS)
Inici:    2000 (núm. 125)
Final:   Actualitat

LA RAISON "Le Menuel de la Libre Pensée" (Assotiation Ioi 1901)
Inici:    1999 (núm. 442)
Final:   Actualitat

TEMAS PARA EL DEBATE
Inici:    1995 (núm. 11)
Final:   Actualitat