Índex de l`article

Associacionisme Juvenil

CIRCULAR A LES GUIES I CAPS (Germanor de Noies Guies)
Inici:    1960
Final:   1970

CJE (Consejo de la Juventud de España)
Inici:    1997 (núm. 4)
Final:   Actualitat

DEBAT JUVENIL (CNJC)
Inici:    1981 (núm. 2)
Final:   Actualitat

DIARI de la FUND. CAT. ESPLAI (Fund. Cat. de l'Esplai)
Inici:    2003 (núm. 30)
Final:   Actualitat

DIARIO de la FUND. ESPLAI (Fund. Cat. de l'Esplai)
Inici:    2003 (núm. 5)
Final:   Actualitat

EC i L'Eina (Escoltes Catalans)
Inici:    1977
Final:   Actualitat

EL CORREU (Minyons i Guies St. Jordi de Cat.)
Inici:    1980 (núm. 1)
Final:   2001 (núm. 45)

ESTRIS (Escola de l'Esplai)
Inici:    1991 (núm. 49)
Final:   1998 (núm. 101)

L'ASSOCIACIÓ (Aj. de Barcelona - Torre Jussana)
Inici:    1990 (núm. 2)
Final:   1999 (núm. 13)