Índex de l`article

Arxiu Ferrer i Guàrdia

Catàleg Arxiu Fotogràfic link

Amb l'objectiu de preservar la memòria gràfica de Francesc Ferrer i Guàrdia i de l'Escola Moderna, la Fundació posa a disposició de la investigació un fons de 400 fotografies i digitalitzacions. Aquest material no és original, sinó reproduccions de fotografies i documents de l'època aconseguides principalment de:

  • 263 fotografies i diapositives donades pel Centre National et Musée Jean Jaurès de Castres (França), a partir de l'exposició "El cas Ferrer" que va organitzar aquest Centre amb motiu del 80 aniversari de la mort de Ferrer i Guàrdia.

  • 141 fotografies obtingudes a partir de la reproducció de revistes i documents de l'època, els originals dels quals es poden trobar a l'Arxiu i Biblioteca Ferrer i Guàrdia.

A la web hi pots trobar un catàleg d'aquestes fotografies, disposem dels negatius i digitalitzacions en alta resolució. Si necessites disposar d'alguna imatge, posa't en contacte amb nosaltres.

Llibres i documents digitalitzats link

Amb la voluntat de donar el màxim de difusió i preservar el fons documental, la Biblioteca a anat posant en format digital els documents originals de les donacions (tant de Ferrer com de Galcerán) així com alguns llibres de l'Escola Moderna, documents relacionats i les actes dels dos processos contra Ferrer.

Pots consultar a la web de quins documents disposem i fer-nos la demanda.